Privacy en cookiesbeleid

Gegevensbescherming

1. Toepassingsgebied
1.1 Het hieronder beschreven privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website https://be.graalsboodschap.org

1.2 Wij willen uw persoonsgegevens beschermen, vooral om uw persoonlijkheidsrechten op het vlak van gegevensverwerking en het gebruik van die gegevens te waarborgen.

2. Verzameling en behandeling van geautomatiseerde gegevens door de browser
2.1 Zoals bij elke website, verzamelt en registreert onze server automatisch en tijdelijk de volgende gegevens in de serverlogs. De browser krijgt die door, behalve als u dat deactiveert:

IP-adres van uw computer
Bestandsverzoek van de klant
HTTP-antwoordcode
De website van waar u bent doorverwezen naar onze site (referentie-URL)
Het moment van het verzoek
Browsertype en -versie
Het besturingssysteem van uw computer

Er gebeurt geen persoonlijke analyse van de serverlogs. De provider kan deze gegevens niet overdragen aan anderen. Er wordt geen enkele link gelegd tussen deze gegevens en andere gegevensbronnen.

2.2 Dit systeem gebruikt Piwik, een open source-programma, voor de statistische analyse van de gebruikers. Piwik maakt gebruik van cookies (zie hoofdstuk 5). De informatie over uw gebruik dat uit cookies voortkomt, worden opgeslagen op onze server in Duitsland. Na verwerking wordt het IP-adres meteen ingekort zodat het anoniem is vooraleer het wordt opgeslagen.

Om deze cookies te installeren moet uw browser de cookies van derde partijen aanvaarden, want Piwik is om technische redenen op een ander domein gevestigd, net zoals deze website. Als alternatief kan u in uw browserinstellingen een DNT-koptekst (“Do Not Track”) toevoegen. Piwik houdt daar rekening mee en dat is ook een doeltreffend middel tegen webanalyses.

3. Verzameling en verwerking van vrij verstrekte gegevens
Als u ons persoonsgegevens doorspeelt via e-mail of via onze website (naam, voornaam, e-mailadres, adres), dan is dat vrijwillig. Deze gegevens worden gebruikt in het licht van de contractuele relatie, om uw aanvragen en bestellingen te behandelen en voor onze eigen marktstudie en reclame per post en per e-mail. Van elk ander gebruik, zoals de openbaarmaking van gegevens aan derden voor reclamedoeleinden, marktstudies of enquêtes, wordt afgezien.

4. Openbaarmaking aan derden
4.1 Als u ons persoonlijke gegevens hebt doorgegeven, worden die niet aan derden overgemaakt. Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt, behalve in volgende gevallen:
- als u daar toestemming voor hebt gegeven;
- voor de behandeling van uw aanvragen en bestellingen door onze vertrouwde onderaannemers die, in dat geval, enkel de hoogstnoodzakelijke informatie krijgen om de dienst te leveren;

- om aan onze wettelijke verplichtingen tegenover de bevoegde instanties te voldoen.

5. Cookies
De website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw browser. Cookies worden in het bijzonder gebruikt om de webbrowser te herkennen. De cookies worden gebruikt voor het zeggenschap over de sessie en statistische evaluaties. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. U kan uw browser zodanig instellen dat er geen cookies worden opgeslagen op de harde schijf of dat de opgeslagen cookies worden gewist. Volg hiervoor de instructies van de hulpfunctie van uw browser in verband met de weigering en verwijdering van cookies.

6. Recht op informatie
Op schriftelijke aanvraag of via e-mail, kunnen wij u informatie verschaffen over de persoonlijke gegevens die we over u hebben verkregen en opgeslagen via de website. Richt uw aanvraag tot Uitgeverij van de Graal v.z.w. (info@graal-belgique.net).

Daarnaast hebt u, conform de wettelijke verplichtingen, ook het recht op rechtzetting, blokkering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens.