Antwoorden op wezenlijke levensvragen

Op voorraad

€ 0,00
Verzendkosten

Iedereen loopt vermoedelijk tijdens zijn leven wel tegen diep ingrijpende vragen aan, waarop hij geen helder antwoord kan vinden.

Deze brochure gaat in op enkele belangrijke levensvragen. Ze worden benaderd aan de hand van gedeelten uit het boek “In het Licht der Waarheid”, Graalsboodschap van Abd-ru-shin. Aan het einde van de brochure wordt hierop nader ingegaan.

 

De lezer kan met behulp van dit veel omvattende werk inzichten verkrijgen in de samenhangen in de schepping. De uiteenzettingen kunnen ook aanmoedigen tot verder zoeken naar antwoorden op andere grote vraagstukken van het leven. De Graalsboodschap biedt de lezer talloze antwoorden, zodat er voor hem tenslotte bij onbevooroordeeld toetsen een wereldbeeld zonder leemten ontstaat.

TEN GELEIDE!

De blinddoek valt af en geloof wordt tot overtuiging. Alleen in de overtuiging ligt bevrijding en verlossing!

Ik spreek alleen tot hen die ernstig zoeken. Zij moeten in staat en bereid zijn zakelijk dit zakelijke te onderzoeken! Laten religieuze fanatici en onevenwichtige dwepers er verre van blijven, want zij zijn voor de Waarheid schadelijk. Kwaadwilligen echter en zij die niet zakelijk zijn, zullen in de woorden zelf hun vonnis vinden.

De Boodschap zal alleen hen treffen, die nog een vonk Waarheid in zich dragen en het innige verlangen werkelijk mens te zijn. Voor al deze mensen zal hij ook tot toorts en tot staf worden. Zonder omwegen voert hij weg uit alle chaos van de huidige verwarring.

Het Woord dat hier volgt, brengt geen nieuwe religie, maar het moet de fakkel zijn voor alle ernstige toehoorders of lezers, om daarmee de juiste weg te vinden, die hen naar de vurig verlangde hoogte leidt.

Alleen wie zichzelf beweegt, kan geestelijk vooruitkomen. De dwaas die zich daartoe van hulpmiddelen van buitenaf bedient in de vorm van bestaande opvattingen, gaat zijn weg slechts als op krukken, terwijl de gezonde eigen ledematen daarbij uitgeschakeld zijn.

Zodra hij echter alle gaven die in hem sluimeren, wachtend om door hem te worden gewekt, vastberaden als uitrusting voor zijn omhoogstijgen gebruikt, benut hij het hem toevertrouwde talent volgens de Wil van zijn Schepper en zal hij spelenderwijs alle hindernissen overwinnen, die zijn weg willen versperren om hem daarvan af te brengen.

Daarom ontwaakt! Alleen in de overtuiging ligt het ware geloof, en overtuiging komt uitsluitend door niets ontziend overwegen en onderzoeken! Staat als levende mensen in de prachtige schepping van uw God!

 

Abd-ru-shin

Meer informatie
ISBN 978-3-87860-807-3
Formaat 14.50 x 21.00 cm
Uitvoering Brochure
Aantal bladzijden 68
Taal Nederlands